Home > New artworks
120 artworks, 10 pages

Melnikova Olga

Over Lakes' Mirror

2010
oil on canvas
50 x 80 cm
(20" x 32")

Price: £1016 GBP

Melnikova Olga

Pine Trees

2010
oil on canvas
80 x 100 cm
(32" x 39")

Price: £1253 GBP

Melnikova Olga

Lilacs

2009
oil on canvas
100 x 80 cm
(39" x 32")

Price: £1253 GBP

Melnikova Olga

River Gypsy

2009
40 x 50 cm
(15" x 20")

Price: £576 GBP

Melnikova Olga

Walk at Lake

2017
oil on canvas
60 x 90 cm
(23" x 35")

Price: £1318 GBP

Melnikova Olga

Peonies

2012
oil on canvas
70 x 80 cm
(27" x 32")

Price: £1116 GBP

Melnikova Olga

Free Roaming

2010
oil on canvas
70 x 50 cm
(27" x 19")

Price: £1016 GBP

Melnikova Olga

Childrens Cafe

2007
oil on canvas
67 x 101,5 cm
(26" x 40")

Price: £1620 GBP

Kurovska Lena

White Peonies en Plein Air

oil on canvas
60 x 65 cm
(23" x 25")

Price: £972 GBP

Kurovska Lena

Still Life with Red Peonies

oil on canvas
50 x 60 cm
(19" x 23")

Price: £972 GBP

Cunniffe Simon

Shown To Someone

2017
Oil, gloss on wood
68cm x 122cm
(48" x 26")

Price: £1410 GBP

Kurovska Lena

Peonies in Blue

oil on canvas
55 x 55 cm
(21" x 21")

Price: £681 GBP

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
Page construction : 0.0056319236755371