Home > Styles > Semi-Abstract
271 artworks, 23 pages

Konoschuk Olga

Composition. Garden

2011
oil on canvas
90 x 90cm
(35" x 35")

Price: £1514 GBP

Konoschuk Olga

Through the Trees II

2008
oil on canvas
40 x 50cm
(16" x 20")

Price: £1354 GBP

Konoschuk Olga

Through the Winter Trees

2008
oil on canvas
40 x 50cm
(16" x 20")

Price: £1354 GBP

Konoschuk Olga

Vineyards II

2006
oil on canvas
70 x 60cm
(28" x 24")

Price: £2217 GBP

Konoschuk Olga

Composition. Bottles

2015
oil on cardboard
35 x 26 cm
(13" x 10")

Price: £1257 GBP

Konoschuk Olga

Composition

2013
oil on canvas
75 x 100 cm
(29" x 39")

Price: £1800 GBP

Konoschuk Olga

Garden Shadows

2015
oil on canvas
60 x 60cm
(23" x 23")

Price: £1294 GBP

Konoschuk Olga

Interior. Morning

2014
oil on canvas
60 x 60cm
(23" x 23")

Price: £1294 GBP

Konoschuk Olga

Landscape. Park

2013
oil on canvas
90 x 70cm
(35" x 27")

Price: £1800 GBP

Konoschuk Olga

Landscape. Spring

2014
oil on canvas
60 x 60cm
(23" x 23")

Price: £1294 GBP

Konoschuk Olga

Still life. Morning

2014
oil on canvas
60 x 60cm
(23" x 23")

Price: £1294 GBP

Konoschuk Olga

Still Life

2015
oil on canvas
75 x 100cm
(29" x 39")

Price: £1529 GBP

Page construction : 0.75676798820496