Home > Sizes > Large Width
388 artworks, 33 pages

Tarasyuk Ivan

The Street with the Balloon

2001
Oil on Canvas,
80x100cm
(31 1/4"x39 1/2")

Price: POA

Tarasyuk Ivan

Merry-go-round

2004,
Oil on Canvas,
85x90cm
(31 1/4"x35 1/2")

Price: POA

Tarasyuk Ivan

Wine-makers

2004,
Gouache,
90x80cm
(35 1/2"x31 1/2")

Price: POA

Melnikova Olga

Water Lilies

2004
Oil on Canvas
60x90cm
(23 3/4"x35 1/2")

Price: SOLD

Lee Elena

En Plein Air

2004
Oil on Canvas
80x90cm
(31 1/4"x35 1/4")

Price: £1275 GBP

Lee Elena

House with Mezonine

2004
Oil on Canvas
80x90cm
(31 1/4"x35 1/4")

Price: SOLD

Jakovlev Sergej

Blue Forest

2008
Oil on Canvas
77x90cm
(30 1/8"x35 1/4")

Price: POA

Jakovlev Sergej

Golden Forest

2008
Oil on Canvas
77x90cm
(30"x35 1/4")

Price: POA

Jakovlev Sergej

Morning

2007
Oil on Canvas
77x90cm
(30"x35 1/4")

Price: POA

Jakovlev Sergej

On Yellow

2007
Oil on Canvas
85x105cm
(33 1/8"x41 1/8")

Price: SOLD

Jakovlev Sergej

Orange

2007
Oil on Canvas
70x105cm
(27 1/2"x41")

Price: SOLD

Jakovlev Sergej

Small Lake

2007
Oil on Canvas
74x105cm
(29"x41")

Price: POA

Page construction : 0.39883399009705