Home > Artists > Malyshko, Mykola > Kaniv. Mountain

Read more

Artwork name: Kaniv. Mountain

Slideshow Slideshow

1962
35 x 49 cm
(13 7/9" x 19 2/7")
Oil on Canvas

Price: £4860 GBP

Page construction : 0.0068960189819336